Na trhu se obvykle nacházejí dva druhy platebních karet - elektronická karta a karta embosovaná. Cílem tohoto webu je vymezit rozdíl mezi kartami a v několika bodech popsat výhody a nevýhody elektronické karty.

Elektronická karta: Co to je a k čemu slouží?

Karty

Hlavní funkcí elektronické karty je, jak jistě tušíte, bezhotovostní platba a výběr peněz z bankomatů. Abyste mohli za zboží elektronickou kartou zaplatit, je třeba, aby měl obchodník k dispozici elektronický platební terminál. Ve vyspělých zemích, včetně České republiky, ho již má většina obchodníků přijímající platební karty.

Elektronická karta versus embosovaná: Jaký je rozdíl?

Elektronická karta postrádá plasticky vytištěné informace, pro její přečtení musí být použit elektronický platební terminál. Pokud má obchodník k dispozici pouze mechanickou čtečku karet, elektronická karta nelze použít.

Elektronická karta je levnější

Zásadním argumentem mluvícím pro elektronickou kartu je, že její vedení je levnější než provoz embosované karty. Vyjde vás zhruba na 250 – 350kč/rok. Také blokace karty při ztrátě je levnější u karty elektronické.

Pro koho je elektronická karta vhodná?

Elektronická karta je vhodná pro všechny, kteří si vystačí s běžným výběrem z bankomatů a platbami u tuzemských obchodníků. Díky její úspornosti často využívají elektronickou platební kartu zejména studenti a důchodci.

Pro koho elektronická karta vhodná není?

Elektronická karta není vhodná pro lidi, kteří chtějí s kartou platit například na internetu nebo cestovat dál než po Evropě. V mnoha rozvojových zemích není elektronický platební terminál, vyžadovaný pro platbu s elektronickou kartou, zatím standardem.